ارتباط با ما

تلفن و فکس دفتر مرکزی فروش : ۰۲۱۳۳۵۲۹۷۸۳ – ۰۲۱۳۳۵۲۹۵۳۹

تلفن کارشناسان فروش : ۰۹۰۱۱۰۱۰۲۱۰ – ۰۹۱۲۰۲۱۰۸۹۸
مدیریت صادارات و فروش عمده : ۰۹۱۲۹۳۱۸۳۹۲ ( واتس آپ ، تلگرام و ایمو )
مدیریت فروش : ۰۹۱۲۷۳۴۳۸۷۴

آدرس : تهران -ابتدایی جاده خاوران – مسعودیه – مسگرآباد – خیابان گلزار شهداء